Associació Asperger NewLIFE

Domicili:  Passeig Montjuic, 36. 2on Pis.
NIF:  G-67076331

Membres de la Junta:
Presidenta:   Alicia Campos Mesas
Secretari:  Carlos Ferreira Gerpe
Tresorera:  Eugenia Campos Mesas
 
Als enllaços següents podeu consultar el nostres estatuts i l'acta fundacional de l'associació.

Estatuts de Asperger NewLIFE

Acta Fundacional  /  Inscripció al Registre d'Associacions

 

 

Scroll to top